Wanneer...

Palmzondag

Dit is de 6e zondag van de Vastentijd en luidt het begin in van de Goede Week,de week waarin Jezus stierf aan het kruis en weer verrees. Het was een dag van vreugde,de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Veel pelgrims waren in de stad en verwelkomden hem met palmtakken.

Hij wordt als nieuwe koning,als verlosser onthaald door het volk dat onderdrukt werd door de Romeinen. Datzelfde volk zal hem nadien veroordelen en kruisigen.

Op deze dag zal elk jaar de Mattheuspassie van J.S.Bach uitgevoerd worden in Hamme,een pelgrimsoord in wording sinds 2017 met telkens een uitmuntende bezetting en voor 2019 met de oude barokke instrumenten.