24 Maart 2024 om 15:00u

Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach

24 Maart 2024 om 15:00u live in de Sint-Pietersbanden Kerk

Het verhaal

De Mattheuspassie is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) en geldt als iconisch meesterwerk van onze West-Europese cultuur- en muziekgeschiedenis.

Cantoribus

Deze benaming staat oorspronkelijk voor 2 koren uit Hamme die in 2017 voor de eerste keer de Mattheuspassie hebben uitgevoerd in de Sint-Pietersbandenkerk met de medewerking van uitmuntende muzikanten en getalenteerde solisten.

Palmzondag

Dit is de 6e zondag van de Vastentijd en luidt het begin in van de Goede Week, de week waarin Jezus stierf aan het kruis en weer verrees. Het is een dag van vreugde waarop de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht.

Het ontstaan

Johann Sebastian Bach is mijns inziens de grootste en belangrijkste barokcomponist die met de creatie van de Mattheuspassie een topwerk uit de klassieke muziekgeschiedenis gecomponeerd heeft. Hij heeft met dit muzikaal verklankt lijdensverhaal van Jezus sublieme geschiedenis geschreven. De dichter Hunold, vroegere collega van Bach in Cöthen, verwoordt het zo: “Op deze wijze kan mooie muziek betere gedachten in de harten van mensen planten”.
Deze muziekbeleving opent voor ons de poort naar spirituele ervaringen waaruit we steun, troost en hoop kunnen putten. Dit is de eerste reden: dit meesterwerk raakt mij.

Een tweede reden is: het koorleven in Hamme is hier kwalitatief boeiend. Dit wil ik met plezier en enthousiasme steunen. En het mag gezegd, het professionalisme van onze amateurs, de bezieling van deze mensen, de ernst waarmee zij aanvaard hebben deze muzikale uitdaging aan te gaan, méér dan een jaar samen te repeteren, is exemplarisch. Dat motiveert me zo sterk om hiermee verder te gaan.

Er is een vriendenkring opgericht waar U toe uitgenodigd wordt om lid te worden.

Zo moge Hamme elk jaar opnieuw een ontmoetingsplaats zijn op Palmzondag, een pelgrimsoord, waar de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach mensen verbindt.

Tevreden bezoekers