De vriendenkring

Doel

De doelstelling van de vriendenkring is de jaarlijkse uitvoering van de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach in de Sint-Pietersbandenkerk van Hamme.

Om dit mogelijk te maken is er extra energie,enthousiasme en natuurlijk, financiële steun nodig,van U als muziekliefhebber. Samen met onze promotor, Hugo Van Geet, kunnen we dit muzikale initiatief ruggesteun geven en kan dit dankzij u een blijvend en jaarlijks terugkerend evenement zijn.

Door deze financiële draagkracht van onze vriendenkring, is het mogelijk telkens een uniek concert te brengen met een bezetting van hoog niveau.
De receptie die u aangeboden wordt na het concert vindt plaats in het Palmarium ten huize van onze promotor.

Alvast onze dank.

Aansluiten bij de vriendenkring?

Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden van onze vriendenkring. Hieronder vindt u een oplijsting van de mogelijkheden.

Er zijn 3 opties waaruit u kan kiezen.
Bij elk van deze opties hoort de opname van het concert welke op een usb-stick staat,zodat u thuis kunt nagenieten.

De algemene repetitie bijwonen (optie 50€ en 75€) is steeds een bijzondere muzikale belevenis.
Voor de optie 75€ is de ontmoeting met de solisten,dirigent,koorleden,onze promoter en alle leden van de Vriendenkring na het concert in het Palmarium een onvergetelijk moment. Een ode aan Bach: muziek brengt mensen samen.

Jaargang

Hieronder kan u uw abonnement van de vriendenkring bestellen.
De jaargang van de vriendenkring loopt van Palmzondag tot Palmzondag.Stichtende leden
Jaargang 2018 - 2019
500
 • Naamsvermelding op alle brochures en programmaboekjes
 • Gratis deelname in het Palmarium aan de receptie na de uitvoering voor maximaal 10 personen met meet en greet met de solisten
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal ( algemene repetitie)
 • Voor henzelf en de personen die via hen een kaart kopen, een aangeduide goede plaats bij de uitvoering.
Beschermleden
Jaargang 2018 - 2019
Minimum tenminste €75
 • Deelname met 2 personen aan de uiteenzetting voorafgaand aan de uitvoering
 • Gratis deelname in het Palmarium aan de receptie na de uitvoering voor maximaal 2 personen met meet en greet met de solisten;
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal (algemene repetitie)
 • Voor henzelf en de personen die via hen een kaart kopen, een aangeduide goede plaats bij de uitvoering.
Leden
Jaargang 2018 - 2019
50
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal (algemene repetitie)
 • Voor de personen die via hen een kaart kopen, een aangeduide goede plaats bij de uitvoering
Sympathisant
Jaargang 2018 - 2019
20minimum
 • Sympathisanten hebben voorrang indien de beschikbare kaarten dreigen uitverkocht te zijn en dit volgens een jaarlijks te bepalen volgorde

Extra informatie

Doelstelling van de vriendenkring
De doelstelling van de vriendenkring is de jaarlijkse uitvoering van de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach in de Sint-Pietersbandenkerk van Hamme
Wat als de Matheuspassie niet meer zou doorgaan?
Indien in welk jaar ook beslist wordt de Mattheuspassie niet uit te voeren, zal het batig saldo van de rekening worden overgedragen naar een volgend werkjaar.
Indien in twee opeenvolgende jaren de Mattheuspassie niet wordt uitgevoerd zal het batig saldo worden aangewend voor de helft ten gunste van de kerkfabriek van Hamme en voor de andere helft ten gunste van de culturele raad van Hamme.
De Vriendenkring van Cantoribus kiest onder zijn leden een comité dat voor de organisatie instaat.
Bij de oprichting werden de volgende functies toebedeeld:
  .
 • Raf Vandermeulen, koorleider en dirigent
 • Lucie Brems, penningmeester
 • Mark Uytenhove, coördinator
 • Elseline Nieuwdorp, tekst assistentie
 • Jan Van Dender, webmeester
 • Marijke Peelman, marketing en esthetiek
 • Yvette Van Huffel, secretaresse en archivaris
 • Veerle Peelman, catering evenementen
 • Hugo Van Geet, promotor.