De vriendenkring

Doel

De doelstelling van de vriendenkring is de jaarlijkse uitvoering van de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach in de Sint-Pietersbandenkerk van Hamme.

Om dit mogelijk te maken is er extra energie, enthousiasme en natuurlijk, financiële steun nodig van U als muziekliefhebber. Samen met onze promotor, Hugo Van Geet, kunnen we dit muzikale initiatief ruggesteun geven en kan dit dankzij u een blijvend en jaarlijks terugkerend evenement zijn.

Alvast onze dank.

Aansluiten bij de vriendenkring?

Er zijn meerdere mogelijkheden om lid te worden van onze vriendenkring.
Hieronder vindt u de mogelijkheden.

De jaargang van de vriendenkring loopt van Palmzondag tot Palmzaterdag.Stichtende leden
Stichtende leden betalen €500.00 en verkrijgen daarvoor:
 • Naamsvermelding op alle brochures en programmaboekjes,
 • Gratis deelname aan de academische zittingen,
 • Gratis deelname in het Palmarium aan de receptie na de uitvoering voor maximaal 10 personen met meet en greet met de solisten,
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal ( algemene repetitie),
Beschermleden met partner
Beschermleden met partner betalen tenminste €75.00 en verkrijgen daarvoor:
 • Gratis deelname met 2 personen aan de academische zittingen,
 • Gratis deelname in het Palmarium aan de receptie na de uitvoering voor maximaal 2 personen met meet en greet met de solisten,
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal (algemene repetitie),
Beschermleden zonder partner
Beschermleden zonder partner betalen tenminste €40.00 en verkrijgen daarvoor:
 • Gratis deelname met 1 persoon aan de academische zitting,
 • Gratis deelname in het Palmarium aan de receptie na de uitvoering voor 1 persoon met meet en greet met de solisten,
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal (algemene repetitie),
Leden
Leden betalen minstens €20.00 en verkrijgen daarvoor:
 • Gratis deelname met de personen die ze aanduiden aan de dress rehearsal (algemene repetitie)
Sympathisanten
Sympathisanten betalen een vrije bijdrage en verkrijgen daarvoor:
 • Sympathisanten hebben voorrang indien de beschikbare kaarten dreigen uitverkocht te zijn en dit volgens een jaarlijks te bepalen volgorde.

Extra informatie

Wat als de Matheuspassie niet meer zou doorgaan?
Indien beslist wordt om de Mattheuspassie niet uit te voeren, zal het batig saldo van de rekening worden overgedragen naar een volgend werkjaar.
Indien in twee opeenvolgende jaren de Mattheuspassie niet wordt uitgevoerd zal het batig saldo worden aangewend voor de helft ten gunste van de kerkfabriek van Hamme en voor de andere helft ten gunste van de cultuurraad van Hamme.
De vriendenkring van Cantoribus kiest onder zijn leden een comité dat voor de organisatie instaat.
Volgende functies werden toebedeeld:
 • Raf Vandermeulen, koorleider en dirigent
 • Lucie Brems, penningmeester
 • Herlind Gerits, pers en communicatie
 • Jan Van Dender, webmeester
 • Marijke Peelman, marketing en esthetiek
 • Christel De Boeck, secretariaat
 • Veerle Peelman, catering evenementen
 • Hugo Van Geet, promotor.