Wanneer...

Goede Vrijdag

De week waarin Jezus stierf aan het kruis en weer verrees. Het was een dag van vreugde, de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Veel pelgrims waren in de stad en verwelkomden hem met palmtakken.

Hij wordt als nieuwe koning, als verlosser onthaald door het volk dat onderdrukt werd door de Romeinen. Datzelfde volk zal hem nadien veroordelen en kruisigen.

Op deze dag zal elk jaar de Mattheuspassie van J.S.Bach uitgevoerd worden in Hamme, een pelgrimsoord voor de Mattheuspassie sinds 2017 met telkens een uitmuntende bezetting en afwisselend met oude barokke instrumenten.